Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Tvarožná Lhota
Tvarožná Lhota 190
696 62 Tvarožná Lhota

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace
  Tvarožná Lhota 275
  696 62 Strážnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace
  Tvarožná Lhota 275
  696 62 Strážnic

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  6:30 - 16:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 725 975 942

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolkatvaroznalhota.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace
  Tvarožná Lhota 275
  696 62 Strážnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny 

  skolka@tvarozna-lhota.cz

 • 4.8 Datová schránka

  zrijvb6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2977986319/0800

6. IČO

72554321

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolka@tvarozna-lhota.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): zrijvb6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Mgr. Ivana Blašková 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Tvarožná Lhota, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.