Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

                                       Jídelna

MŠ 24. ČERVNA JÍDELNÍČEK_1.JPEG 

 

                                        

 

Řád školní jídelny MŠ – zkrácená verze

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008Sb. o školním stravování a zákonem č. 561/2004Sb. o základním vzdělávání.

1. Přihlašování a odhlašování

Dítě ke stravování přihlásí rodiče podáním přihlášky, která platí jeden školní rok (začátek roku ve ŠJ je 1.9. 2014). Podpisem přihlášky rodiče dávají souhlas s podmínkami řádu školní jídelny. Pokud chtějí rodiče ukončit stravování dítěte, odhlásí je písemně nebo osobně u vedoucí ŠJ. Dítě může stravu odebírat následující den po odevzdání přihlášky. V době prázdnin (jarní, podzimní…), ředitelského volna je žákům strava odhlašována automaticky. Odhlašování stravy z posledních dnů v prosinci a v červnu je ukončeno 3 dny předem z důvodu uzávěrky hospodaření školní jídelny.

V době nepřítomnosti žáka není možné odebírat státem dotovanou stravu (školský zákon č. 561/2004 Sb., §119). Při plánované nepřítomnosti žáka (návštěva lékaře, dovolená …) se strava odhlašuje den předem a to do 13:00 hodin, pouze v případě náhlého onemocnění lze stravu odhlásit ráno do 8:00 hodin. Po ukončení nemoci je nutno stravu opět přihlásit. Odhlašování i přihlašování lze provádět osobnětelefonicky na čísle +420 725 975 941 nebo e-mailem na adrese jidelna@tvarozna-lhota.cz doručení e-mailu bude potvrzeno doručenkou. Pouze první den nepřítomnosti žáka lze vydat oběd do jídlonosiče (vyhl. o školním stravování č. 107/2005 Sb., §4, odst. 9). Pokud rodiče dítě neodhlásí, od druhého dne se mu automaticky započítává plná cena stravného. Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.

2. Platba stravného

Stravné se hradí předem první tři dni v měsíci, a to hotově u vedoucí ŠJ. Rodiče jsou písemně informováni o přesném datumu výběru stravného i o výši platby. V případě, že není stravné uhrazeno včas, je strava automaticky odhlášena až do úplného vyrovnání pohledávek. Vyúčtování stravného probíhá v červnu (v přesně stanovený termín) a to hotově u vedoucí ŠJ.

3. Cena stravného

Rodiče hradí stravné ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1. 9. do 31. 8.).

Věková skupina cena obědu

Děti 3-6 let- oběd 25,- Kč, přesnídávka 10,- Kč, svačinka 9,- Kč - celkem 44,- Kč

Děti 7-10 let - oběd 28,- Kč, přesnídávka 12,- Kč, svačinka 10,- Kč  - celkem 50,- Kč

Žáci 6 - 10 let 28,-- Kč

Žáci 11 – 14 let 30,-- Kč

V případě zvýšení ceny stravného jsou rodiče informováni alespoň jeden měsíc předem.

4. Doplňková činnost ŠJ

V rámci doplňkové činnosti ŠJ jsou poskytovány dopolední svačinky a obědy cizím strávníkům (důchodci, MD aj.).

Svačinky: Pro přihlašování i odhlašování svačinek platí podmínky uvedené v době 1. tohoto řádu. Cena svačinek je 17,-- Kč na den. Součástí svačinky je nápoj. Svačinky se hradí předem ve stejném termínu jako ostatní stravné.

Cizí strávníci: Přihlášení cizích strávníků k obědům je písemně nebo osobně u vedoucí ŠJ. Jídlo se vydává do jídlonosičů a dále bočním vchodem do kuchyně (nelze vydávat přes výdejové okno ve ŠJ). Cena obědu pro cizí strávníky je 90,-- Kč na den. Obědy se hradí předem ve stejné termínu jako ostatní stravné, o přesném datumu jsou strávníci předem informováni.

5. Výdej stravy

Výdej stravy dětem v mateřské škole se řídí řádem mateřské školy.

Svačinky žákům ZŠ se vydávají ve školní jídelně v době od 9:40 do 10.00 hodin za přítomnosti dozoru. /platí jen pro žáky základní školy /

Obědy žákům se vydávají ve školní jídelně v době od 12:00 do 13:15 hodin za přítomnosti pedagogického dozoru.

Obědy cizím strávníkům se vydávají do jídlonosičů bočním vchodem do kuchyně v době od 11:00 do 11:30. Po uplynutí této doby nenese školní jídelna odpovědnost za vydanou stravu. Obědy spotřebujte do 13:00 hodin téhož dne.

6. Organizace školní jídelny

Žáci se v jídelně chovají ukázněně, v případě nevhodného nebo hrubého chování může být žák na základě §31, zákona č. 561/2004 Sb. o základním vzdělávání ze stravy vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

Řád školní jídelny je trvale vyvěšen ve školní jídelně, na nástěnce při vstupu do kanceláře vedoucí ŠJ. Jídelníček vyvěšuje vedoucí stravování v MŠ, ZŠ a ŠJ a také na nástěnce při vstupu do kanceláře vedoucí ŠJ. Veškeré informace týkající se školního stravování jsou také k dispozici na www stránkách mateřské školy.

7. Připomínky

S veškerými záležitostmi týkajícími se školního stravování se, prosím, obracejte nejdříve na vedoucí ŠJ. V případě nespokojenosti s odpovědí je možnost obrátit se na ředitelku MŠ.

Platnost od 1. 9.2023

Mgr. Ivana Blašková – ředitelka MŠ

Gabriela Čajková – vedoucí ŠJ

Informace o alergenech

Označování alergenů v potravinách

Zákonné ustanovení určuje vedoucím školních jídelen od13.12.2014 jasně a zřetelně

označit, zda je v potravině přítomna alergenní složka.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník hlídat sám.

Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Za každým druhem jídla naleznete v jídelníčku v závorkách označující daný alergen přítomný v daném jídle.

Seznam alergenů nejdete vždy vedle jídelníčku.

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES OD 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná a výrobky z nich
 6. Sójové boby a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany
 13. Vlčí bob
 14. Měkkýši